Supervizija zaposlenim (skrb za psihofi...

Spoštovane kolegice in kolegi, članice in člani DMSBZT Celje

Glede na izredne razmere v katerih smo vsi skupaj, smo zaposleni v zdravstveni negi še posebej potrebni podpore in skrbi za psihofizično kondicijo.  V okviru našega društva lahko zaposlenim ponudimo možnost supervizije.

Gospa Judita Bendelja, dipl. m. s., mag. sup., os. in org. svet. je zaposlena na Srednji zdravstveni šoli Celje kot učiteljica strokovno teoretičnih vsebin in praktičnega pouka, leta 2018 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani zaključila študij Supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja. V supervizijo, ki jo je izvajala od začetka študija je bilo vključenih že kar nekaj kolegic iz našega okolja, v letošnjem šolskem letu izvaja na SZŠC supervizijo za mentorje praktičnega usposabljanja.

Z namenom podpore pri premagovanju čustvenih in fizičnih pritiskov ter preobremenjenosti v trenutni situaciji ponujamo možnost supervizije na daljavo.

Ponujamo možnost individualne in skupinske supervizije, delo bi potekalo preko telefona ali s pomočjo spleta, glede na dogovor.

Za vsa vprašanja je na voljo preko elektronske pošte judita.bendelja@guest.arnes.si   ali po tel. 040 393 957

Lepo Vas pozdravlja in želi vse dobro, Judita Bendelja, dipl. m. s., mag. sup., os. in org. svet.