Coronavirus (2019-n-CoV) - UKREPI V ZVE...

POMEMBNI DOKUMENTI:

  1. Priporočila za zdravstvene delavce po izpostavitvi s koronavirusom
  2. Ukrep v zvezi s koronavisusom - odsotnost z dela
  3. Sprejeto Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-COV-2 (COVID-19)