Program in vabilo za strokovno popoldne...

PROGRAM IN VABILO STROKOVNEGA POPOLDNEVA  DMSBZT CELJE, 12.2.2020, ob 15h SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA,

1. NADSTROPJE, UČILNICA 1,

 

Predava: Jernej Jeromel

Strukturiran debrifing po obravnav kritično bolnega/poškodovanega pacienta.

 

 

Program predavanja:

14:45 - 15:00 Registracija

15:00 - 16:30 Volilni občni zbor, volitve za predsednico DMSBZT Celje in člane IO DMSBZT Celje za mandatno obdobje 2020-2024

16:30 - 17:15 Uvod Strukturiran debrifing po obravnav kritično bolnega/poškodovanega pacienta

17:15 - 17:30 Pomen debrifinga

17:30 - 18:30 Strukturiran debrifing

18:30-19:30  Primeri strukturiranega debrifinga iz prakse

19:30 - 19:45 Razprava

19:45 - 20:00 Sklepne misli ob zaključku in zaključek predavanja

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze, in se prizna 5LT za pasivne udeležence.

Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt, lahko pa tudi na; info@dmsbzt-celje.si.

Vljudno vabljeni!

 

Vloga za dodelitev licencnih točk organizatorju izpopolnjevanja

 

Predsednica DMSBZT

Kordiš Tomica,

Celje, 5.10.2019