ODPADE - Etika in zakonodaja v zdravstv...

Pomembno: Dogodek odpade. Naknadno vam bomo sporočili, kdaj se bo dogodek nadomeščal.

Za prijavo na delavnico kliknite tukaj (ali pa kliknite na gumb "Prijava na strokovno izobraževanje" na domači strani - levo)

 

DMSBZT Celje vabi na izobraževanje

ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU: modul licenca (v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)

Izobraževanje bo v sredo, 11.3.2020, ob 15:30 v veliki predavalnici, Srednje zdravstvene šole Celje

 

 

Program izobraževanja:

15:15 - 15:30

Registracija udeležencev

15:30 - 16:00

Splošna načela etike v zdravstvu; Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost.

izr. prof. dr. Danica Železnik

16:15 - 16:30

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi  / Kodeks etike za babice Slovenije, izr. prof. dr. Danica Železnik
Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege; izr. prof. dr. Danica Železnik

16:30 - 16:45

Odmor

16:45 - 17:45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP;

asist. dr. Iztok Štefanec, univ.dipl.prav

17:45 - 19:00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

19:00 - 21:30

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja;

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

 

Splošne informacije:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 66% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 40,80EUR. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56051008015553360, pri Abanki.

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani Društva medicisnkih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

 

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš      

Celje 30.12.2019