Poklicna etika v zdravstveni in babišk...

Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi

STROKOVNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA OBVEZNE VSEBINE, CELJE, petek 08.06 .2012 Dom sv. Jožef Celje Plečnikova 29.

08.00 – 08.30

Registracija udeležencev

08.30 – 09.15

Pozdravni govor za udeležence strokovnega srečanja

09.15.– 10.30

Razvoj etike skozi čas

Etika prepričanja in etika odgovornosti

Na poti k vzajemni človeškosti

Prof.dr. Janez Juhant in sodelavci

10.30 – 10.45

Odmor s prigrizkom

10.45 – 11.45

Etične listine v praksi zdravstvene nege

Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

11.45 – 12.30

Človekovo dostojanstvo in standardi etičnega vedenja v zdravstveni in babiški negi

Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

12.30 – 13.30

Kaj je morala

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

13.30 – 14.30

Odmor za kosilo

14.30 – 16.30

Temeljni okviri etičnega posredovanja (delavnica, oblikovanje skupin)

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

16.30 – 18.00

Osnove etične komunikacije v zdravstveni negi (delavnica s primeri iz prakse)

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

18.00 – 18.15

Evalvacija in zaključek seminarja

 

PRIJAVA: obvezno z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV in jo pošljete na email:marjana.vengust@zd-celje.si,do zasedenosti mest.( 90)

Modul obveznih vsebin.( LT 11 za pasivne udeležence)Prijave zbiramo do30.05. 2012oz.do zasedenosti mest.

KOTIZACIJA:za člane DMSBZT CELJE 20 evrov, za člane drugih društev 60 evrov, za nečlane 120 evrov.

INFORMACIJE:marjana.vengust@zd-celje.si ali mobi: 051398909

Predsednica DMSBZT CELJE

Marjana Vengušt VMS