Podelitev Srebrnih znakov 2012...

Podelitev Srebrnih znakov 2012

Dmsbzt Celje vsako leto ob 12. maju,mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju mednarodnem dnevu babic, na proslavi v Narodnem domu Celje podeljuje Srebrni znak kot najvišje priznanje društva,ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delo na področju zdravstvene in babiške nege,ter aktivno delovanje v samem društvu,za razvijanje stikov med člani društva,ter krepitev dela in pomen poklica medicinskih sester,babic in zdravstvenih tehnikov. Srebrni znak smo letos podeljevali že 8. leto zapored.

Komisija v sestavi Magda Brložnik,Nadica Herbaj in Darinka Pavlič je obravnavala vse vloge ,ki so pravočasno prispele na objavljen razpis v Utripu. Na podlagi kriterijev ,ki so določeni je komisija izbrala dobitnike Srebrnih znakov.


TOMISLAVA KORDIŠ

Tomica se je po končani Višji šoli za zdravstvene delavce zaposlila v SB Celje kot inštrumentarka. V ZD Laško pa se je zaposlila 1993 kot patronažna sestra.. Leta 2000 je končala študij po merilih za prehode na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. S pisanjem magistrske naloge pa končuje v Novem mestu magistrski študij smer menedžment in vzgoja.

Poleg svojega rednega dela, je bila začetnica izvajanja zdravstveno vzgojnega dela v občini Laško. Veliko je predavala na osnovni šoli Primoža Trubarja . Izvajala je tako imenovano Materinsko šolo in bila od vsega začetka vključena v aktivnosti CINDY programov. Od 2003 vodi Šolo hujšanja. Kot predavateljica sodeluje na strokovnih srečanjih, seminarjih, konferencah in simpozijih. Aktivna je v Strokovni sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaži, kjer zastopa celjsko regijo. Je v Delovni skupini za pripravo novih smernic za patronažno službo. Zadolžena je za področje Protokola laboratorija in Protokola obravnave otroka od 1 do 3 let starosti.

Je polna idej, ki jih skuša uresničiti, kar ji včasih uspe, ali pa tudi ne. V njej je veliko umetniškega duha, rada slika in njena dela krasijo stene laškega zdravstvenega doma. Rada se preganja z njenim motorjem in raziskuje lepote Slovenije in tudi tuje lepote ji niso neznane.

To je Tomica Kordiš, odlična medicinska sestra, ki se spoprime z vsakim problemom, ki je postavljen pred njo. Veliko ji pomenijo njeni pacienti, ki jo čakajo na svojih domovih in za njih ji ni nič težko narediti in potrkati na katerakoli vrata, da jim uspe zagotoviti optimalno obravnavo. Z njeno pomočjo je v kakšni propadajoči hiški visoko v hribih pritekla voda, tudi kakšna cesta je prej dobila nov pesek. Pa tudi drugače , mimo svojih delovnih obveznosti je vedno pripravljena pomagati tam ,kjer je potrbno.

To je Tomica, medicinska sestra s polnim srcem ljubezni do dela in ljudi, s polno glavo zamisli in novih idej, da ji je včasih kar težko slediti. Sodelavci menimo, da si priznanje zasluži in da ga prejema prava oseba.

MILENA KVAS

Jeseni rojena v Celju se je po končanem osnovnem šolanju odločila in vpisala na Srednjo zdravstveno šolo v Celju. leta 1977 jo je uspešno končala in se še istega leta zaposlila na Ortopedskem oddelku SB Celje, kjer dela še sedaj. Čeprav mlada, je s svojim nasmehom in etuziazmom in seveda s svežim znanjem dokazala, da je vredna zaupanja. Ustvarila si je družino, ima tri otroke in je že babica. Vedno je imela željo študirati, vendar ji čas in družinske obveze tega niso omogočile. Ni zanemarljivo dejstvo, da je vedno dajala prednost drugim. Ostajala je tam ob strani, skromna, tiha in mirna, a vendar srečna, da lahko daje. Zna prisluhniti, tako pacientom, kot sodelavcem. Za vsakega najde toplo besedo. Odlikujejo jo prav vse izjemne lastnosti, ki so ključnega pomena za profesionalno on humano delo na področju zdravstvene nege. Je solidarna, potrpežljiva, zanesljiva, dosledna in vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Do pacientov in njihovih svojcev ima prijazen in spoštljiv odnos. Svoje bogate izkušnje in znanje nesebično prenaša na mlade generacije. S svojo vztrajnostjo, toplino in veseljem do dela je sodelavcem svetal vzgled. Nikoli ne izgubi upanja in moči, pa naj je situacija še tako težka. Prav tako nikoli ne izgubi upanja in nikoli ne dela razlik in v vsakem pacientu vidi svojca, nekoga, ki rabi pomoč, zato za vsakega naredi kar največ lahko.

Mileni nikoli ne zmanjka volje in energije. Rada se udeleži izletov na katerih tudi kaj zapoje. Najraje Kreslinov o Črno kitaro. Rada potuje pa tudi priskoči na pomoč svoji družini, če jo potrebujejo za varstvo vnučkov.

Sodelavci so v predlogu zapisali, da ima doktorat v srcu in da so veseli in ponosni da so njeni sodelavci ter ji kličejo naj ostane zdrava in tako pozitivna še naprej.

MARTA LAŠIČ

Po končanji Srednji zdravstveni šoli v Novem mestu, se 1974 zaposlila v SB Brežice, na Oddelku za pediatrijo. Po 2 letih jo je delovna pot vodila v Vrtec Krško – enota Jasli, kje je delala do 1978, ko se je zaposlila v ZD Sevnica. Delala je v splošni ambulanti, kasneje pa kot vodja Ambulante nujne medicinske pomoči. S svojim znanjem, doslednostjo energijo, odgovornostjo in prepričanjem, da zmore je bila zelo uspešna pri svojem delu. Z veliko mero posluha je bila dostopna za vsakega, tako za sodelavce, kot za paciente in njihove svojce. Zato uživa velik ugled tako v strokovni sferi, kot v lokalni skupnosti. Svoje znanje in izkušnje je kot mentorica pripravnikov prenašala na mlajše rodove. Vseskozi se je zavzemala za visoko kvaliteto in višjo raven zdravstvene nege.

Več kot 20 let je bila aktivna v DMSBZT Celje, saj je bila članica IO in je pokrivala sevniško področje in zastopala medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ki som zaposleni v zavodih v Sevnici in okolici.

Prav tako je bila aktivna na lokalnem nivoju, kjer je in še sodeluje z različnimi društvi. Aktivna je v sevniškem Planinskem društvu. Sodeluje z Rdečim križem, z Društvom za bo proti raku, v Koronarnem klubu Sevnica, pa še kje bi jo lahko srečali.

Vedno nasmejana in vedra zna odgnati skrbi stran in poskrbi, da so zaradi njenega pozitivnega odnosa in ljubezni do dela in ljudi poskrbi, da vsi problemi izgledajo manjši in rešljivi. Zato predlagatelji menijo, da priznanje prihaja v prave roke.

Več slik in utrinkov je na voljo v fotogaleriji.

Predsednica Dmsbzt Celje

Marjana Vengušt