Vabilo in program delavnic: PRIZMA (let...

VABILO IN PROGRAM DELAVNIC: PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSVENIMI DELAVCI 2020, Sabina Kračun, Darko Zabukovšek

Lokacija: Srednja zdravstvena šola Celje, 1. nadstropje, učilnica 1.

 Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze, in se prizna 5LT za pasivne udeležence.

Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt, lahko pa tudi na; info@dmsbzt-celje.si

 

08.01. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI: Kdaj sem izgubil/a stik s sabo?

14.45 - 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Proces izgorevanja ter dostojanstvo medicinske sestre na delovnem mestu

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40 Sem le produkt lastne preteklosti ali se lahko o sebi odločam sam?

17.40 - 18.00 Kako v procesu skrbi za pacienta, poskrbimo zase?

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo po skupinah

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek delavnice

Namen izvajanja delavnic je usmerjen v preventivo izgorevanja ter kaj lahko storimo že ta trenutek. Poudarek je na prepoznavanju, preprečevanju in zmanjševanju učinkov stresa, delovne izčrpanosti in izgorelosti. Posamezna delavnica je ena izmed osmih srečanj, ki potekajo skozi celoletno obdobje. Zaposleni v zdravstvu pridobijo veščine spoprijemanja s stresom na delovnem mestu. Lahko se udeležite samo ene delavnice ali pa ste prisotni na sklopu osmih izobraževanj. 

 

05.02. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI: Čustveno zavedanje medicinske sestre.

14.45 – 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Intrapsihični procesi izgorevanja in kako uglasiti čustva v delovnem okolju?

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40 Nevrološka podlaga za močna čustva. Zakaj se počutim krivo, če sem jezen?

17.40 - 18.00 Načini obvladovanja čustvenih in vedenjskih sprememb v stresni situaciji  ter čuječnost na delovnem mestu. 

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo po skupinah 

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek delavnice

 

18.03. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI:  Asertivnost na delovnem mestu

14.45 - 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Odziv zdravstvenega delavca na stres 

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40 Učinkovita komunikacija v zahtevnih situacijah (vertikalno in horizontalno komuniciranje). Kako se brani naš jaz? 

17.40 - 18.00 Tehnike za spopadanje in obvladovanje stresa (asertivnost)

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo po skupinah

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek delavnice

 

22.04. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI:  Urgentne situacije in jaz 

14.45 - 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Znanilci izgorelosti  in varovalni dejavniki zoper izgorelost 

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40 Nevro-psiho-somatska razlaga stresne situacije. Izkustveni primeri urgentnih situacij z interpretacijo (poudarek na izvajalcu)

17.40 - 18.00 Lahko nadzorujemo neželeno vedenje pri sebi in drugih?

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo po skupinah

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek delavnice

 

29.09. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI: Posledice stresa in psihosomatska obolenja

14.45 - 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Izgorelost in skrb za svoje duševno zdravje na delovnem mestu? 

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40  Psiho-sociološka podlaga psihosomatskih motenj – znam poslušati svoje »somatsko telo«? Kako s simptomi?

17.40 - 18.00 Depresija, anksioznost na delovnem mestu in kako pomagati sebi, ko sem v stiski?

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo po skupinah

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek delavnice

 

21.10. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI: Je zgolj telesna aktivnost res rešitev zoper izgorelost ali gre za pretiravanje? 

14.45 - 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Kronični stres in proces izgorelosti - zdravstveni delavec in pacient v isti osebi! 

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40 Šport, ravnovesje hormonov in izgorelost. Je telesna aktivnost dovolj?

17.40 - 18.00 Uporabimo svoje telo, da obvladamo stres - gibanje za zdravje. 

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo po skupinah 

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek delavnice

 

NOVEMBER 2020 18.11. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI: Motivacija na delovnem mestu

14.45 - 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Delovno mesto – poklic/poslanstvo? Zavzetost za delo in proces izgorelosti.

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40  Ko se možgani odločijo za melanholičnost. Je naše poslanstvo postalo »industrija«?

17.40 - 18.00 Motivacija na delovnem mestu (RMI model)

18.10 - 19.30 Delo po skupinah 

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek delavnice

 

9.12. 2020 PREVENTIVA IZGORELOSTI: Mi stres lahko pomaga? 

14.45 - 15.00 Registracija

15.00 - 15.30 Uvod 

15.30 - 16.30 Stres, delovna izčrpanost, izgorelost ter posttravmatska rast

16.30 - 16.40 Odmor

16.40 - 17.40 Telo in hormoni sledijo naši perspektivi. Spodbudne novosti v  raziskavah o stresu, ki nam dajo misliti!

17.40 - 18.00 Krepitev medosebnih odnosov  - v kolektivu se lahko počutim bolje!

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo po skupinah 19.30 – 20.00 Diskusija in zaključek delavnice