Vabilo na strokovno popoldne (22.5.2019...

PROGRAM IN VABILO STROKOVNEGA POPOLDNEVA  DMSBZT CELJE, 22.5.2019, ob 15h, SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, 1. NADSTROPJE, UČILNICA 1,

 

ROK KOVAČIČ dipl. zdravstvenik, ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S PERKUTANO NEFROSTOMO  in

Nives Arh, SMERNICE PREVENTIVE IN OBRAVNAVE RZP

 

15h Registracija

15:05 Indikacije za vstavitev perkutane nefrostome

15:30 Vstavitev in oskrba nefrostomskega katetra

15:45 Prebrizgavanje nefrostomskega katetra

16:00 Življenje z nefrostomo v domačem okolju

16:20 Praktični prikaz prebrizgavanja in preveze nefrostome

17:15  Smernice preventive in obravnave  RZP

18:45 Oskrba RZP – primeri

19:30 Razprava

20:00 Zaključek

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje

Kordiš Tomica