Ergonomija v zdravstveni negi in oskrbi...

Spoštovani, vabimo vas na strokovno popoldne, ki bo na Srednji zdravstveni šoli Celje, učilnica 1, 17.4.2019 ob 15h, z naslovom ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI  NEGI IN OSKRBI.

Predavala bo Ljudmila Par.

 

Učna delavnica je sestavljena  iz teoretičnega in praktičnega dela.

Program:

15:00 - 15:15 Registracija udeležencev
1. Teoretični del:

 

 

15:15 - 15:20 Ergonomija in njen pomen za zaposlene
15:35 - 15:50 Pomen pravilnega dvigovanja in premikanja delno pomičnih in nepomičnih oseb
16:10 - 16:20 Osnovna načela varnega dvigovanja in premikanja delno pomičnih in nepomičnih oseb
2. Praktični del:

 

 

15:50 - 16:10
Demonstracija in urjenje v dvojicah ali posamezno
16:20 - 16:40 Predstavitev pripomočkov za lažje delo
16:40 - 17:00 Priprava uporabnika  na premik
17:20 - 17:40   Posedanje v postelji in posedanje preko postelje
17:40 - 18:00   Pomoč bolniku pri vstajanju iz postelje
18:00 - 18:20 Obračanje na bok
18:20 - 18:40 Premeščanje bolnika iz postelje na kopalni voziček
18:40 - 20:00 Razprava in zaključek ,Vsi udeleženci bodo praktično poizkusili  premike, ki se bodo demonstrirali

Predavanje in delavnica ta namenjena bolničarjem in negovalcem ter vsem, ki imajo pri svojem delu zahtevno zdravstveno nego.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta  (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje,  SI 56051008015553360, pri Abanki.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava na izobraževanje!

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

 

Vljudno vabljeni!

DMSBZT Celje, 27.2.2019

Kordiš Tomica