Poklicna etika v praksi...

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege: Program

Objavljamo program strokovnega izobraževanja - obvezne vsebine

CELJE, Petek 08.06 .2012

Dom sv. Jožef Celje Plečnikova 29, Celje

 

08.00 – 08.30 Registracija udeležencev

08.30 – 09.15 Pozdravni govor za udeležence strokovnega srečanja

Marjana Vengušt Predsednica Dmsbzt Celje

VOLITVE DMSBZT CELJE

09.15.– 10.30 Razvoj etike skozi čas

Etika prepričanja in etika odgovornosti

Na poti k vzajemni človeškosti

Prof.dr. Janez Juhant in sodelavci

10.30 – 10.45 Odmor s prigrizkom

10.45 – 11.45 Etične listine v praksi zdravstvene nege

Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

11.45 – 12.30 Človekovo dostojanstvo in standardi etičnega vedenja v zdravstveni in babiški negi

Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

12.30 – 13.30 Kaj je morala

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

13.30 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 16.30 Temeljni okviri etičnega posredovanja (delavnica, oblikovanje skupin)

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

16.30 – 18.00 Osnove etične komunikacije v zdravstveni negi (delavnica s primeri iz prakse)

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

18.00 – 18.15 Evalvacija in zaključek seminarja

PRIJAVA: obvezno z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV in jo pošljete na email:marjana.vengust@zd-celje.si,do zasedenosti mest.( 90)

Modul obveznih vsebin.( LT 11 za pasivne udeležence)Prijave zbiramo do30.05. 2012oz.do zasedenosti mest.

KOTIZACIJA:za člane DMSBZT CELJE 20 evrov, za člane drugih društev 60 evrov, za nečlane 120 evrov.

INFORMACIJE:marjana.vengust@zd-celje.si ali mobi: 051398909

Predsednica DMSBZT CELJE

Marjana Vengušt VMS