Vabilo na TPO (12.3.2019)...

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

ORGANIZIRATA DELAVNICO

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ki bo v torek 12 .3. 2019

NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE IPAVČEVA 10 CELJE

12:30 Registracija, navodila udeležencem
TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  
13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
14:10 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
14:20 Diskusija, izmenjava mnenj
14:30 ODMOR – priprava na delavnice
PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  
15:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
15:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
16:20 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
16:30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti          

/ skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

 

17:30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto. Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

 

OSTALE SPLOŠNE INFORMACIJE: info@dmsbzt-celje.si

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

                                                                                  

 Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš, Celje, 23.1.2019