Vabilo na TPO (22.1.2019)...

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

ORGANIZIRATA DELAVNICO

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ki bo v torek 22 .1. 2019 na srednji zdravstveni šoli Celje, Ipavčeva 10

 

 12:30  Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00     Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20     Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40     Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55     Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10     Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

14:20     Diskusija, izmenjava mnenj           

14:30     ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00     TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40     TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16:20     ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30     Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti       

              / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

              / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30     Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00     Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

 19:00    Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

                Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

SPLOŠNE INFORMACIJE: info@dmsbzt-celje.si

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

                                                                                  

 Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš, Celje, 29.11.2018