Kakovost in varnost v zdravstvu: modul ...

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA

Strokovno srečanje bo potekalo v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje, sreda 16.1.2019   in 16.10.2019

 

Za prenos seminarja kliknite tukaj.