Vabilo na TPO (11. 12. 2018)...

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

ORGANIZIRATA DELAVNICO

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ki bo v torek 11 .12.2018

NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE IPAVČEVA 10 CELJE

 

12:30

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10

Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

14:20

Diskusija, izmenjava mnenj

14:30

ODMOR – priprava na delavnice

 PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh      */skupine do 10 udeležencev/
15:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh      * /skupine do 10 udeležencev/
16:20 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
16:30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti          

 */ skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

*/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
18:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
19:00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

SPLOŠNE INFORMACIJE : info@dmsbzt-celje.si

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

                                                                                  

 Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš, Celje, 28.10.2018