Kakovost in varnost v zdravstvu: modul ...

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA

Strokovno srečanje bo potekalo v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje, sreda 3.oktober 2018

S klikom prenesite program strokovnega izobraževanja.

PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE (napisno 25. 9. 2018, 14:24)