Poklicna etika v praksi zdravstvene in ...

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - Program seminarja in prijave

Objavljamo program seminarja Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege (Izobraževanja - obvezne vsebine).

08.00 – 08.30

Registracija udeležencev

08.30 – 08.45

Pozdravni govor za udeležence strokovnega srečanja

Marjana Vengušt, dipl.m.s., predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Celje

08.45 – 09.00

Uvod v seminar – predstavitev programa izobraževanja in učnih delavnic

Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

09.00 – 10.30

10.30 – 10.45 Odmor s prigrizkom

10.45 – 11.45

Etične listine v praksi zdravstvene nege

Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

11.45 – 12.30

Človekovo dostojanstvo in standardi etičnega vedenja v zdravstveni in babiški negi

Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

12.30 – 13.30

Kaj je morala

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

13.30 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 16.30

Temeljni okviri etičnega posredovanja (delavnica, oblikovanje skupin)

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

16.30 – 18.00

Osnove etične komunikacije v zdravstveni negi (delavnica s primeri iz prakse)

Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

18.00 – 18.15

Evalvacija in zaključek seminarja

PRIJAVA: obvezno z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV in jo pošljete na email:marjana.vengust@zd-celje.si,do zasedenosti mest.(100)

Modul obveznih vsebin.( LT 11 za pasivne udeležence) Prijave zbiramo do 28.01 2012.

KOTIZACIJA: za člane DMSBZT CELJE 20 evrov,za člane drugih društev 60 evrov, za nečlane 120 evrov. 
INFORMACIJE:marjana.vengust@zd-celje.si ali mobi: 051398909 

Predsednica DMSBZT CELJE 
Marjana Vengušt VMS