Strokovno popoldne - Komunikacija in bo...

 
Program in vabilo na strokovno popoldne DMSBZT Celje, dne 15. 3. 2018, ob 15:00h, na srednji zdravstveni šoli v 1. nadstropju v učilnici 1: 
 (v primeru večje udeležbe pritličje velika predavalnica)
 
Komunikacija in bonton na delovnem mestu
 
Predaval bo: Saša Županek, bontonolog, ki se ukvarja s pravili primernega in omikanega vedenja med ljudmi, ki so temelj vsakega dobrega spoštljivega odnosa.
 
 
Program:
 
15:00 Registracija
15:05

Zunanji videz in bonton pri delu s »strankami« (bolniki, svojci) seminar za vse, ki občasno ali pogosto prihajate v stik s »strankami«

16:15

Poslovni bonton 1 - abeceda lepega vedenja v poslovnem svetu; od trkanja, pozdravljanja, predstavljanja, rokovanja, vikanja …

17:45

Bonton in komunikacija na del. mestu (s sodelavci, z nadrejenimi in podrejenimi) s sodelavci preživi marsikdo več časa kot s partnerjem; o odnosih med sodelavci in odnosih nadrejenipodrejeni;

18:45

Javno nastopanje 1 za 80% ljudi nekaj najbolj stresnega;  priprava govora, kako vaditi, se spopasti s tremo, kako vstopiti v prostor;  mikrofoni, začetek govornega nastopa, soočenje, kam z rokami, mašila, verodostojnost; kako zaključiti nastop

19:00

Razprava

20:00

Zaključek

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234
Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234&t=54654
Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234&t=54654
Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234&t=54654

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT

Kordiš Tomica, Celje, 13.2.2018