Vabilo na delavnico: Temeljni postopki ...

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

ORGANIZIRATA DELAVNICO

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

V letu 2018 imate na voljo dva termina in sicer:

 TOREK 9.1.2018 in TOREK 6.2.2018

NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE, IPAVČEVA 10 CELJE

 

 

 12:30  Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00     Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20     Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40     Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55     Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10     Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

14:20     Diskusija, izmenjava mnenj           

14:30     ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00     TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40     TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16:20     ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30     Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti       

              / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

              / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30     Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00     Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

 19:00    Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

                Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi         

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto. S sabo imejte člansko izkaznico.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

SPLOŠNE INFORMACIJE in prijava:
Članska prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=59&g...
Splošna prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=59&g=2...

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot 
član ali splošno.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomica Kordiš,

Celje, 12.12.2017