Temeljni postopki oživljanja z vključ...

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

 

Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in

društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje in sekcija reševalcev v zdravstvu

organizirata delavnico:

 

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

ki bo v torek, 12.12.2017

na srednji zdravstveni šoli Celje - Ipavčeva ulica 10

 

12:30  Registracija, navodila udeležencem

 

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

 

13:00   Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20   Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40   Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55   Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10   Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

14:20   Diskusija, izmenjava mnenj                 

14:30  ODMOR – priprava na delavnice

 

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

 

15:00   TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40   TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh        /skupine do 10 udeležencev/

16:20  ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30   Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti       

            / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

            / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

 

17:30   Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00   Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja          

19:00   Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

 

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto. S sabo imejte člansko izkaznico.

 

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk na MZ. 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE: info@dmsbzt-celje.si

 

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV .

 

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico).

 

Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš, Celje, 10.11.2017