Žalost ima mnogo obrazov - žalovanje ...

Žalost ima mnogo obrazov - žalovanje je proces

DMSBZT CELJE v sodelovanju s Slovenskim društvom HOSPIC vabi na strokovno izobraževanje – učno delavnico ŽALOST IMA MNOGO OBRAZOV- Žalovanje je proces, ki bo torek, 20.03.2012 v prostorih PREDAVALNICE ( klet ) v JZ ZD Celje, Gregorčičeva 5 Program:

8.30 - 9. 00 Registracija udeležencev

9.00 – 15.30 Vsebina

12.00-12.30 Odmor

Delavnico izvaja: Nada Wolf, viš. med. ses., Slovensko društvo hospic 

Izobraževanje je namenjeno: medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, zdravnikom, socialnim in svetovalnim delavcem in drugim, ki se z umirajočim bolnikom in njegovo družino srečujejo v času hude bolezni, umiranja in žalovanja. Število udeležencev na delavnici je omejeno – 25 udeležencev.Program izobraževanja je vpisan v Register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Za člane DMSBZT Celje kotizacije ni,za ostala društva znaša kotizacija 30 evrov,ki jo nakažete na TRR društva 06000-0007356391.

PRIJAVE

marjana.vengust@zd-celje.si; z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV in jo pošljete na zgoraj napisani mail. Dodatne informacije na 051 398 909. 
Predsednica DMSBZT CeljeMarjana Vengušt.l.r.