18. strokovno srečanje DMSBZT Celje...

V A B I L O 

na 18. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

Celjske regije

Aktivna vloga pacienta in medicinske

sestre v procesu zdravstvene obravnave

 

Strokovno srečanje bo v petek, 6. 10. 2017 ob 09.00 uri v Domu Sv. Jožef

(Plečnikova ul. 29, Celje)

 

Prijavite se z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani Splošne bolnišnice Celje in jo pošljite na e-naslov alekseja.keber@sb-celje.si ali stiskano na naslov: Alekseja Keber, Tajništvo glavne medicinske sestre, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

 

Prijave zbiramo do 4. oktobra 2017 oz. do zasedbe prostih mest. Za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje, člane DMSBZT Celje in upokojence kotizacije NI. Za vse ostale je kotizacija 40,00 EUR (z DDV).

 

Kotizacijo nakažite v mesecu oktobru na račun Splošne bolnišnice Celje št.:

SI56 0110-0603-0276-827 s sklicem 106-Srečanje medicinskih sester.

Vse dodatne informacije dobite na tel. 423 38 72 ali 051 676 546 (Darja Plank).

 

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice Zveze.

V primeru, da niste zaposleni v Splošni bolnišnici Celje oz. niste član DMSBZT Celje,

potrebujete še potrdilo o plačani kotizaciji.

 

Strokovno srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk na

Zbornici Zvezi.

 

P r i s r č n o  v a b l j e n i !

Organizacijski odbor

 


 

Program strokovnega srečanja

8.00 – 9.00          Registracija udeležencev

9.00 – 9.15          Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni nagovori

9.15 – 9.45          mag. Hilda MAZE, dipl. m.s., univ. dipl. org.

Dostojanstvo pacientov v bolnišnici

9.45 – 10.15       Leonida PERČIČ, dipl. m. s.

Aktivna vloga pacienta v procesu bolnišničnega zdravljenja

10.15 -10.45       mag. Andreja KRAJNC, dipl. m.s., univ. dipl. org.

Vloga patronažnega varstva pri krepitvi aktivne vloge pacienta v procesu zdravstvene obravnave

10.45 – 10.55     Razprava

10.55 – 11.10     Odmor

11.10– 11.30      Stanka HABJANIČ, vms

Vključevanje pacientov z demenco v proces zdravstvene obravnave

11.30 – 11.50     Damjan SLAKAN, dipl. zdrav., Ksenija DOBNIK, dipl. m. s.

Vloga medicinske sestre pri obravnavi onkoloških pacientov

11.50 – 12.10     Aleksandra Stojnič, dipl. m. s.

Vloga medicinske sestre pri preprečevanju osteoporoze

12.10 – 12.30     Barbara SMRKE, mag. zdrav. nege, Darja PODSEDENŠEK, mag. zdr. soc. manag.

Kakovost življenja pacientov po vstavitvi stalnega srčnega spodbujevalnika

12.30 – 12.40     Razprava

12.40 – 13.40     Odmor s kosilom

13.40 – 14.00     Karmen PETEK, mag. zdr. nege

Vseživljenjsko izobraževanje medicinskih sester

14.00 – 14.20    Mateja REHAR COKAN, dipl. m.s.

Univerzalna odličnost – vpliv izobraževanja in vseživljenjskega učenja medicinskih sester na delovno uspešnost

14.20 – 14.40     Bojana JECEL, mag. zdr. nege

Življenjski slog in športna aktivnost medicinskih sester vplivata na njihovo uspešnost

14.40 – 15.00     Dea HUDARIN, dipl. babica

Hoja – eliksir dobrega počutja

15.00 – 15.20     Razprava in zaključek strokovnega srečanja

 

Moderator strokovnega srečanja:

Tatjana Dvoršak, dipl. m.s.