Kakovost in varnost v zdravstvu (7.6.20...

POMEMBNO:
Vsem, ki poteče licenca do konca leta 2017 naj se prijavijo na to predavanje, sprejeli bomo 85 udeležencev. tisti, ki ste že dobili podaljšano licenco se lahko na Kakovost in varnost prijavite v septembru 2017, ko bomo to predavanje ponovili.

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU:

modul licenca

ki bo potekalo v sredo, 7. junija 2017 na Srednji zdravstveni šoli Celje (pritličje velika predavalnica).

 

Program strokovnega srečanja

14.00 – 14.15 Registracija udeležencev

14.15 – 14.45 Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja

Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

14.45 – 15.15 Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti: mag. Jožica Tomažič

Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize

Varnostni pogovori/ varnostne vizite

15.15 – 15.45 Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov: mag. Mojca Dobnik

15.45 – 16.20 Odmor

16.20 – 16.50 Odkloni/ varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege : Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

16.50 – 17.20 Komuniciranje v zdravstvu: Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.

Proces in načini komuniciranja

Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci,

Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

17.20 – 17.50 Merjenje zadovoljstva uporabnikov: Tamara Lubi, univ. dipl. org.

Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev

Mnenja in pobude zaposlenih

Mediacijska pisarna

17.50 – 18.00 Kratek odmor

18.00 – 19.00 Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje

Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev

Ukrepi standardne izolacije

Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

19.00 Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege).

 

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

V kolikor stroške izobraževanja krije delodajalec, udeleženec pri registraciji predloži urejen in podpisan potni nalog.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2017 – 175 – 175 in je ovrednoteno z 9 LT.

 

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite na info@dmsbzt-celje.si

Predsednica društva

Tomislava Kordiš, l. r.