Delavnica: temeljni postopki oživljanj...

Delavnica: temeljni postopki oživljanja

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 
ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN 
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU ORGANIZIRATA DELAVNICO

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED 
ki bo v TOREK 14.02.2012 NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE IPAVČEVA 10 CELJE 

12:30 Registracija, navodila udeležencem 

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 

13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja 
13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED 
13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke 
13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh 
14:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO 
14:20 Diskusija, izmenjava mnenj 

14:30 ODMOR – priprava na delavnice 

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 

15:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/ 
15:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/ 

16:20 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev 

16:30 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti 
/ skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ 
/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/ 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 

17:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori) 

18:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja 

19:00 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Cena izobraževanja za člane Zbornice Zveze je 80 eur, za nečlane pa 160 eur,za člane DMSBZT Celje 40 evrov. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa, ostali nakažite znesek na TRR Dmsbzt Celje št 06000-0007356391. Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih in vajah tudi gradivo in okrepčilo med odmorom. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku in številko licence in številko članske izkaznice. S sabo imejte obvezno člansko izkaznico.

SPLOŠNE INFORMACIJE :marjana.vengust@zd-celje.si

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV in jo pošljete na že omenjeni meil. 
Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege. Tečaj prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 licenčnih točk. Vsebina je usklajena z zahtevami Zbornica Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Predsednica DMSBZT CELJE Marjana Vengušt