Vabilo na strokovni seminar (20. 4. 201...

Strokovni seminar

NEPREKINJENA ZDRAVSTVENA NEGA – KLJUČ DO PACIENTOVEGA NAPREDKA

Dom Sv. Jožef, Plečnikova 29, Celje, 20.04.2017

Program

7.30 – 8.30 Registracija udeležencev

Moderatorici: Veronika Vidmar in Bojana Hočevar Posavec

8.30 – 8.45 Pozdrav udeležencev

8.45 – 9.05Komunikacija in medsebojni odnosi skozi življenje Nataša Leskovšek, mag. zdr. neg., dipl. m. s.

9.05 – 9.25 Dokumentiranje kot način komuniciranja med medicinskimi sestrami Romana Petkovšek Gregorin, mag. zdr. neg., dipl. m. s.

9.25 – 9.45 Izobraževanje svojcev v rehabilitaciji odraslih z možgansko okvaro viš. pred. Maja Povše, univ. dipl. pred., viš. fiziot.

9.45 – 10.05 Ko pride nov družinski član, kronična bolezen, in ostane z nami dr. Darja Potočnik Kodrun, univ. dipl. psih.

10.05 – 10.25 Neprekinjena zdravstvena nega za spodbujanje samooskrbe in kakovost življenja pacienta z izločalno stomo Renata Batas,dipl. m. s., ET

10.25 – 10.35 Razprava

10.35 – 10.55 Volitve

10.55 – 11.10 Odmor

11.10 – 11.30 Vpliv zdravstvene vzgoje pri pacientih s KOPB v rehabilitacijski obravnavi Ljiljana Žerdoner , mag. zdr. neg., dipl. m. s.

11.30 – 11.50 Pomen neprekinjene zdravstvene nege pri pacientu z motnjami požiranja asist. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in men. v zdr., dipl. m. s.

11.50 – 12.10 Pomen prenosa informacij pri skrbi za varno hranjenje pacienta z motnjami požiranja Maja Vrabič, dipl. m. s. in Veronika Vidmar, dipl. m. s.

12.10 – 12.30 Neprekinjena zdravstvena nega pri obravnavi pacienta z izločalno stomo na črevesju Vesna Tonkli, dipl. m. s., ET

12.30 – 12.50 Oskrba ran po uroloških operacijah Tanja Vogrindipl. m. s., ET

12.50 – 13.05 Razprava in sponzorji

13.05 – 14.10 Kosilo

14.10 – 14.30 Zdravsljenje ran v celostni rehabilitaciji mladostnika s številnimi poškodbami Marija Pibernik dipl. m. s. in Jožica Poljanšek, dipl. m. s.

14.30 – 14.50 Preprečevanje razjede zaradi pritiska v domu starejših občanov Helena Poplas Petelin, dipl. m. s.

14.50 – 15.10 Obravnava pacienta z rano zaradi pritiska v domu starejših občanov – prikaz primera Tomislava Kordiš, mag. vzg. in vzg. v zdr., dipl. m. s.

15.10 – 15.30 Zdravstvena vzgoja na terciarni ravni – primer dobre prakse Martina Omerzo , dipl. m. s.

15.30 – 16.00 Obravnava bolnika z diabetično nogo s strani medicinske sestre v ambulanti za sladkorne bolnike Mira Slak, sms.

16.00 – 16.20 Razprava in razglasitev rezultatov volitev

16.30 redna seja Izvršnega odbora Sekcije

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Organizacijsko programski odbor: Veronika Vidmar (veronika.vidmar@hotmail. com), Romana Petkovšek Gregorin (romana.petkovsek@ir-rs.si), Bojana Hočevar Posavec (bojana.hopo@gmail.com).

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša: za člane Zbornice – Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 95€, za nečlane pa 190 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSZTS, številka: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0213-20042017 s pripisom za Sekcijo ms in zt v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. V kotizaciji so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Prijave

Elektronska prijava je možna preko spletne aplikacije, do katere dostopate preko spletne strani Zbornice-Zveze. Lahko jo tudi pošljite na naslov: Romana Petkovšek Gregorin, URI- Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel: 01/4758 212 ali po e- pošti: romana.petkovsek@ir-rs.si. Potekal bo elektronski način registracije udeležencev, zato imejte s seboj člansko izkaznico, številko licence (če jo imate) in potrdilo o plačilu kotizacije. Udeležbo bomo preverjali na podlagi osebnega dokumenta in podpisa na listo prisotnosti. Prijava je možna do 17.4.2017.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Predsednica Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 
Veronika Vidmar, dipl. m. s.