Vabilo na etiko in zakonodajo v zdravst...

Vabilo na etiko in zakonodajo v zdravstvu

DMSBZT Celje vabi na ETIKO IN ZAKONODAJO V ZDRAVSTVU: modul licenca (v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek, 7. novembra 2016, v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje.

Program bo sledeč:

14.00 – 14.15

Registracija udeležencev

14.15 – 15.45

Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost)

- izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

15.45 – 16.30

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Mednarodni kodeks etike za babice)

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

- izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

16.30-16.45 ODMOR

16.45 – 17.30

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

- mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.

17.30- 18.15

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

- mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

18.15-19.00

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

- mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

19.00-19.15 ODMOR

19.45-20.30

Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan,

Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic,

Določitev kolektivne pogodbe

- izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Celodnevno izobraževanje znaša 40 EUR za člane Zbornice zveze, ter 160 EUR za nečlane Zbornice zveze v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56 0600 0000 7356 391 sklic 00 2016, pri Abanki (Banki Celje).

Prijave so na: info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš