Vabilo na 17. strokovno srečanje DMSBZ...

Vabilo na 17. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije

V A B I L O

na 17. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

Celjske regije

Združimo znanja za večjo kakovost storitev in

zadovoljstvo pacientov

Strokovno srečanje bo v petek, 14. 10. 2016 ob 09.00 uri v Domu Sv. Jožef

(Plečnikova ul. 29, Celje)

Prijavite se z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani Splošne

in

bolnišnice Celje in jo pošljite na e-naslov alekseja.keber@sb-celje.si ali stiskano na

naslov: Alekseja Keber, Tajništvo glavne medicinske sestre,

Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Prijave zbiramo do 12. oktobra 2016 oz. do zasedbe prostih mest.

Za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje, člane DMSBZT Celje in upokojence kotizacije NI. Za vse ostale je kotizacija 40,00 EUR (z DDV).

Kotizacijo nakažite v mesecu oktobru na račun Splošne bolnišnice Celje št.:

SI56 0110-0603-0276-827 s sklicem 106-Srečanje medicinskih sester.

Vse dodatne informacije dobite na tel. 423 38 72 ali 051 676 546 (Darja Plank).

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice Zveze.

V primeru, da niste zaposleni v Splošni bolnišnici Celje oz. niste član DMSBZT Celje,

potrebujete še potrdilo o plačani kotizaciji.

Strokovno srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk na

Zbornici Zvezi.

P r i s r č n o v a b l j e n i !

Organizacijski odbor

Program strokovnega srečanja

8.00 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.15

Otvoritev srečanja in pozdravni nagovori

9.15 – 9.35

mag. Darja PLANK, vms, prof. zdr. vzg.

 

Izvajanje paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah

9.35 – 9.55

Laura ČRETNIK, dipl. m. s.

 

Izvajanje ukrepov kontaktne izolacije

9.55 – 10.15

Samra MEŠANOVIČ, dipl. m. s.

 

Preprečevanje okužb povezanih z urinskimi katetri v bolnišnici

10.15 – 10.35

Martina JEVŠINEK, dipl. m. s.

 

Poznavanje epilepsije med dijaki Srednje zdravstvene šole

10.35 – 10.45

Razprava

   

10.45 – 11.00

Odmor

   

11.00 – 11.20

Karmen PETEK, mag. zdrav. nege

 

Zdravstveno vzgojne vsebine osnovno in srednješolske mladine v

 

šaleški dolini

11.20 – 11.40

Mateja REHAR COKAN, dipl. m.s.

 

Obravnava pacienta na Pediatričnem urgentnem centru Splošne

 

bolnišnice Celje

11.40 – 12.00

Marjana IRŠIČ, dipl. m. s., Mateja ROZMAN, dipl. m. s.

 

Center za krepitev zdravja – skupnostni pristop za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju

12.00 – 12.20

Irena VOLK, dipl. m. s., spec. klin. dietetike

 

»Lačen si ful drugačen« – resnica ali samo dobra reklama?

12.20 – 12.30

Razprava

   

12.30 – 13.30

Odmor s kosilom

   

13.30 – 13.50

Edvin PLANINŠEK, zdrav. tehnik

 

Intraosalni in intravenski pristop skozi čas

13.50 – 14.10

Urška BANDALO, dipl. m. s., spec. klin. dietetike

 

Kam po odpustu iz bolnišnice ali zdravilišča?

14.10 – 14.30

Dea HUDARIN, dipl. babica

 

Vloga patronažne medicinske sestre v obravnavi paliativnega

 

pacienta

14.30 – 14.50

Ljudmila PAR, dipl. m. s.

 

Uporaba drseče podloge v praksi

14.50 – 15.00

Razprava in zaključek srečanja

   
   
   

Moderator strokovnega srečanja:

Mateja Štraus, dipl. med. sestra, univ. dipl. org.