Vabilo na predavanje "Kakovost in varno...

Vabilo na predavanje "Kakovost in varnost v zdravstvu"

Vabimo vas na predavanje

Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

 

Predavanje bo 19.10.2016, na Srednji zdravstveni šoli Celje.

Program:

14.30 – 15.00

Registracija

15.00 – 15.50

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu , Prim. mag. Miran Rems

16.00 – 16.40

Sistem vodenja kakovosti , Zdenka Kramar

16.40 – 17.00

Odmor

17.00 – 18.10

Orodja za doseganje kakovosti , Draga Štromajer

18.20 – 19.00

Uvajanje sprememb , Nika Škrabl

19.15 – 19.45

Zaključek

Splošne informacije:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »KakovosT in varnost-modul licenca«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Izobraževanje znaša 40EUR(z DDV) za člane Zbornice zveze, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, ter 120EUR(z DDV) za nečlane Zbornice zveze. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56 0600 0000 7356 391 sklic 00 2016, pri Abanki (Banki Celje). Število udeleženih je omejeno na 80.

Prijave so na; info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT Celje,Tomislava Kordiš,Celje, 6.9.2016