Vabilo na predavanje iz poklicne etike ...

Vabilo na predavanje iz poklicne etike 17.2.2016

POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 17.2.2016 ob 15h, Srednja zdravstvena šola Celje, prvo nadstropje


Program strokovnega srečanja- seminar:

15.00 Registracija udeležencev

15.15 Uvod Tomislava Kordiš predsednica društva

15.15-16.00 Odsev etike in morale v zdravstveni negi, Zgodovinski oris etike, Predstavitev temeljnih etičnih listin Etične teorije Doc. dr. Danica Železnik

16.00-16.30 Odmor s pogostitvijo16.30-17.30 Etični sistemi ali teorije v zdravstveni negi, Etika vrlin ali značajska etika, Etika skrbi

17.30-18.30 Vloga častnega razsodišča

18.30-19.30 Morala , Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike…..

19.30-19.45 Odmor s pogostitvijo

19.45-20.00 Učne delavnice:

-Analiza etičnih problemov v praksi zdravstvene nege

-Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri pacientu

-Odziv na kritiko -Poročanje Doc. dr. Danica Železnik

20.00-21.00 Razprava in zaključek

SPLOŠNE INFORMACIJE: PRIJAVE zbiramo na info@dmsbzt-celje.si, Kordiš . Predavanje je iz obveznih vsebin za pridobitev licence. Dodatne INFORMACIJE: 051 398 909

KOTIZACIJA: za člane DMSBZT CELJE je z 50% popustom in znaša 30 evrov, člani DMSBZT Celje lahko zaprosijo društvo za plačilo kotizacije, vloga je na spletni strani društva. za nečlane DMSBZT Celje pa je 60 evrov.


Predsednica DMSBZT CELJE

Tomica Kordiš,

Celje,18.1.2016