VABILO NA STROKOVNI SEMINAR Z UČNIMI D...

VABILO NA STROKOVNI SEMINAR Z UČNIMI DELAVNICAMI 4.3.2016

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

VABIMO NA STROKOVNI SEMINAR Z UČNIMI DELAVNICAMI

VLOGA MEDICINSKE SETRE PRI PACIENTIH S SRČNO – ŽILNIMI in RAKASTIMI OBOLENJI - 4. marec 2016, Dom Sv. Jožef, Plečnikova ul. 29, Celje

PROGRAM SEMINARJA

8. 00 – 8. 45 Registracija udeležencev

8. 45 – 9. 00 Uvodni pozdrav

Irena Šumak, mag. zdr. nege, predsednica sekcije

I. SKLOP moderatorka: Darinka Babič

9. 00 – 9. 45 Srčno – žilne bolezni in novosti v zdravljenju

Asist. dr. Polona Mlakar, dr. med.,UKC Ljubljana, Interna klinika, KO za pljučne bolezni in alergije

9. 45 – 10. 10 Vloga operacijske medicinske sestre pri operativnih posegih na odprtem srcu

Tatjana Požarnik, dipl.m. s., spec. periop. ZN, UKC Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijskiblok

10. 10 – 10. 30 Prehrana nekoč in danes

Eva Mohr Salkič, mag. var. preh., Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

10. 30 – 11. 00 Odmor

II SKLOP moderatorka: Irena Šumak, Mojca Tomažič

11. 00 – 11. 45 Najpogostejše onkološke bolezni in novejša sistemska zdravljenja v onkologiji

Dr. Rok Devjak, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

11. 45 – 12. 05 Dostojanstvo in zasebnost pacienta – ju spoštujemo in uresničujemo ?

Monika Ažman, dipl. m. s., Zbornica – Zveza

12. 05 – 12. 30 V dom – zakaj pa ne?

Metka Klevišar, dr. med.

12. 30 – 12. 45 Zagotavljanje varnosti pacientov in osebja pri pripravi in aplikaciji zdravil

David Hajšek

12. 45 – 13. 00 predavanje sponzorja

13.00 00 – 14. 00 Skupno kosilo

14. 00 – 15. 00 Ogled in predstavitev doma Sv. Jožef

Jožef Planinšek, direktor doma SV. Jožef

III SKLOP moderatorji: Danica Artnak, Simona Križanič

15. 00 – 18. 00 Učne delavnice: potekajo vzporedno, po razporedu, udeleženci so razporejeni v 4 skupine, posameznik se udeleži vseh delavnic, čas posamezne delavnice 45 minut.

Delavnica 1 Varna priprava in aplikacija tarčnih zdravil

Darinka Radmelič

Delavnica 2 Zdravstvena nega pacienta s podkožnim venskim prekatom

Snežana Umičević, dipl. m. s., Onkološki inštitut Ljubljana

Metka Zajc, dipl. m. s., Onkološki inštitut Ljubljana

Delavnica 3 Zdravstvena nega pacienta s podkožno infuzijo - hipodermokliza

Jožica Jelen Jurič, dipl. m. s., Srednja šola Zagorje in Andreja Petek, univ. dipl. biol.

Delavnica 4 Zdravstvena nega pacienta s perkutano endoskopsko gastrostomo

Stanka Popovič, dipl. m. s., UKC Ljubljana, Kirurška klinika, KO za abdominalno kirurgijo

Maja Bogataj, med. sr.

18 00 – 18. 15 Ocenjevanje znanja ter evalvacija seminarjaIrena Šumak, mag. zdr. nege

SPLOŠNE INFORMACIJE

Programski odbor: Irena Šumak, Danica Artnak

Organizacijski odbor: Irena Šumak, Danica Artnak, Saša Šabjan, mag. Ana Podhostnik, Jasna Kolar

Splošni podatki: udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku licenčnega vrednotenja in pridobitvi pedagoških točk na Zbornici–Zvezi.Kotizacija z DDV znaša: za člane Zbornice–Zveze 95 €, za nečlane pa 190 €.V kotizacijo so všteta predavanja z učnimi delavnicami, zbornik, potrdilo o udeležbi, pogostitve in kosilo.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun: ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480 insklicno številko 00 0203-04032016 s pripism za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, ki je odprt pri NLB, posl. Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Elektronska prijava je možna na spletni strani Zbornice - Zveze.

Prijava je možna tudi po e- pošti: irena.sumak@gmail.com in po telefonu 031 535 841 do torka, 1. 3. 2016.

Registracija: potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Irena Šumak, mag. zdr. nege, predsednica