Izjava za javnost...

Izjava za javnost:

Medicinske sestre in babice podpirajo javno zdravstvo, dostopno vsem.


Ob aktualnih razpravah v zdravstvu želimo spomniti, da je učinkovitost, dostopnost in 
varnost zdravstvenih storitev tisto, kar pacienti najbolj potrebujejo. Potrebe po 
enakovredni obravnavi slehernega pacienta se medicinske sestre, babice in tehniki 
zdravstvene nege, ki smo nenehno ob pacientih, v težkih časih še posebej boleče 
zavedamo . Zato bomo strokovnjaki zdravstvene in babiške nege, ki smo pacientom 
najbližje, vedno zagovorniki zdravstva, ki bo vsakemu posamezniku dostopno v 
trenutkih , ko gre za zdravje, za življenje, za človeka. Zato podpiramo zavezanost 
zdravstvene politike javnemu zdravstvu ter jo spodbujamo, da postopoma nadaljuje s 
spremembami, ki so potrebne za strokovno, kakovostno, varno in humano 
zdravstveno obravnavo pacientov.


Analizo zdravstvenega sistema ocenjujemo kot primerno podlago za nadaljnje 
ukrepanje. Pozitivno ocenjujemo tudi nadaljevanje projekta referenčnih ambulant, 
urejanje sistema nujne medicinske pomoči in vzpostavljanja urgentnih centrov, kar 
prinaša tudi bolj dodelan sistem v kritičnih trenutkih življenja. Podpiramo prizadevanja 
zdravstvene politike za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in si ob tem 
prizadevamo za umestitev šolske medicinske sestre v vrtce in šole. Področje 
izobraževanja izvajalcev zdravstvene in babiške nege se usklajuje na medresorskem 
nivoju, izvajanje javnih pooblastil pa je spet prepuščeno stroki zdravstvene in babiške 
nege.


Obenem se zavedamo, da pred zdravstveno politiko ostajajo številni izzivi. Za razmere v 
zdravstvu je ključnega pomena tudi ustvarjanje ustreznih pogojev za varno delo 
zaposlenih v zdravstvu , zato pozivamo zdravstveno politiko, da sprejme kadrovske 
standarde in normative v zdravstveni in babiški negi, v korist pacientov in tudi 
zdravstvenih delavcev. Spodbujamo tudi prizadevanja za medresorsko urejanje 
vprašanja dolgotrajne in paliativne oskrbe, ki predolgo časa ostaja nerešeno.


Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - 
Ob železnici 30A, Ljubljana 
www.zbornica-zveza.si

Datum: 17. 12. 2015