PROGRAM 16. STROKOVNEGA SREČANJA DMSBZ...

PROGRAM 16. STROKOVNEGA SREČANJA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE; 9. 10. 2015

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na 16 strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije.

Strokovno srečanje bo 9. 10. 2015 v domu Sv. Jožefa Celje, s pričetkom ob 9 uri.

Prijavite se z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani Splošne bolnišnice Celje in jo pošljite na e-naslov alekseja.keber@sb-celje.si ali stiskano na naslov: Alekseja Keber, Tajništvo glavne medicinske sestre, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

   

Program 16. strokovnega srečanja MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE; 9. 10. 2015

 

8.00 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.15

Otvoritev srečanja in pozdravni nagovori

9.15 – 9.35

Uvajanje sprememb v organizaciji je potrebno zaradi hitrega spreminjanja sveta okrog nas

 

Bojana Jecel, mag. zdr. nege

9.35 – 9.55

Uvajanje sprememb na področju obvladovanja bolnišničnih okužb z vidika uvajalca in vidika izvajalca

 

mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. ing., Majda Hrastnik, dipl. med. sestra

9.55 – 10.15

Prostovoljstvo v Splošni bolnišnici Celje

 

Barbara Podkrižnik, mag. zdr. soc. manag.

10.15 – 10.30

Razprava

   

10.30 – 10.45

Odmor

   

10.45 – 11.05

Rehabilitacijska zdravstvena nega pacientov po možganski kapi v zdravilišču Laško

 

Klavdija Lah, dipl. med. sestra, Zlatka Videc, dipl. med. sestra

11.05 – 11.25

Komunikacijski modeli v referenčni ambulanti

 

Aleksandra Vasiljevič, dipl. med. sestra

11.25 – 11.45

Vitalni, zadovoljni in sproščeni s programom CINDI Velenje

 

Karmen Petek, mag. zdr. nege

11.45 – 12.05

Primeri dobre prakse CINDI Velenje

 

Urška Bandalo, spec. klin. diet

12.05 – 12.20

Razprava

   

12.20 – 13.00

Odmor s kosilom

   

13.00 – 13.20

Vpliv komunikacije in medosebnih odnosov v timu na kakovost zdravstvene nege

 

Emina Brkič, dipl. med. sestra

13.20 – 13.40

Supervizija, potreba in želja v sodobni zdravstveni negi

 

Nada Žolek, dipl. med. sestra

13.40 – 14.00

Da ne bi bolelo v križu

 

Natalija Kroflič, dipl. fth

14.00 – 14.15

Razprava in zaključek srečanja

   
   
   

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na 16 strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije.

Strokovno srečanje bo 9. 10. 2015 v domu Sv. Jožefa Celje, s pričetkom ob 9 uri.

Prijavite se z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani Splošne bolnišnice Celje in jo pošljite na e-naslov alekseja.keber@sb-celje.si ali stiskano na naslov: Alekseja Keber, Tajništvo glavne medicinske sestre, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Prijave zbiramo do 7. oktobra 2015 oz. do zasedbe prostih mest.

Za člane DMSBZT Celje, zaposlene v Splošni bolnišnici Celje in upokojence kotizacije NI. Za vse ostale je kotizacija 40,00 EUR (z DDV). V kotizacijo je všteto kosilo, kava in zbornik strokovnega srečanja.

Kotizacijo nakažite v mesecu oktobru na račun Splošne bolnišnice Celje št.:

0110-0603-0276-827 s sklicem 106-Srečanje medicinskih sester.

Vse dodatne informacije dobite na tel. 423 38 72 ali 051 676 546 (Darja Plank).

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice Zveze.

V primeru, da niste član DMSBZT ali zaposleni v Splošni bolnišnici Celje, potrebujete še potrdilo o plačani kotizaciji.

 

Strokovno srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk na Ministrstvu za zdravje.

 

 

P r i s r č n o v a b l j e n i !

Organizacijski odbor