ZADEVA: Pojasnilo Zbornice – Zveze gl...

ZADEVA: Pojasnilo Zbornice – Zveze glede podaljšanja licenčnega obdobja

Spoštovani,

z namenom odprave morebitnih nejasnosti, ki se nanašajo na obvezo izvajalcev zdravstvene in babiške nege glede vlaganja vloge za podaljšanje licence ter z namenom odprave nejasnosti, zakaj je število evidentiranih pedagoških točk v portalu članov na spletni strani Zbornice – Zveze praviloma nižje od dodeljenih licenčnih točk na Ministrstvu za zdravje, vam na podlagi določil Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 82/14) posredujemo naslednje pojasnilo:

  1. Izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki za samostojno delo potrebujejo licenco (diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik, diplomirana babica/diplomirani babičar) in jim je licenčno obdobje poteklo, se licenčno obdobjepodaljša do 30. septembra 2015;
  2. Izvajalcu zdravstvene in babiške nege, ki je zbral zadostno število licenčnih točk, Ministrstvo za zdravje v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda odločbo o podaljšanju licence. Ker Ministrstvo za zdravje izda odločbo o podaljšanju licencepo uradni dolžnostivloga za podaljšanje licence ne obstaja in je izvajalcem ni potrebno vlagati;
  3. Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje v začetku leta 2014 predala vso dokumentacijo, ki se nanaša na licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj. Ministrstvo naj bi v marcu 2015 začelo z dodeljevanjem licenčnih točk;
  4. Dodeljene pedagoške točke razvidne iz evidence strokovnih izobraževanj, ki so objavljene v portalu članov na spletni strani Zbornice – Zveze, niso istovetne z licenčnimi točkami Ministrstva za zdravjeV portalu članov so s pedagoškimi točkami ovrednotena zgolj tista izobraževanja, ki so potekala v organizaciji Zbornice – Zveze, regijskih strokovnih društev ter strokovnih sekcij. Na Ministrstvu pa bodo z licenčnimi točkami ovrednoteno tudi interna izobraževanja v zdravstvenih zavodih in pri drugih organizatorjih. Iz omenjenega razloga je število pedagoških točk Zbornice – Zveze praviloma manjše odštevila dodeljenih licenčnih točk.
  5. Na Ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da se zaradi omejenosti informativne podpore števila licenčnih točk ne da videti na internetnih straneh ministrstva. Zaradi zasedenosti linij v času uradnih ur prosijo, da zaprosilo o številu licenčnih točk posredujete na njihov elektronski naslov: gp.mz@gov.si .

Sporočamo vam, da je za posredovanje uradnih pojasnil in konkretnih informacij drugače pristojno Ministrstvo za zdravje, kjer najdete tudi vse informacije na njihovi spletni strani.

Razumemo, da se vam v zvezi z omenjeno problematiko porajajo številna vprašanja in vam sporočamo, da si prizadevamo tudi z naše strani za vas pridobiti čim več informacij.

Prosimo vas tudi, da spremljate obvestila tudi na naši spletni strani (www.zbornica-zveza.si) in v reviji Utrip.

S spoštovanjem,

Zbornica - Zveza