Skupna izjava ZZS in Zbornice-Zveze po ...

Skupna izjava ZZS in Zbornice-Zveze po sestanku

Učinkovito povezovanje med različnimi sodelavci v zdravstvenem timu je nujno

V Ljubljani – 25. maj 2015 – Danes so se sestali predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije in predstavniki Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter razpravljali o možnostih nadaljnjega poglobljenega sodelovanja obeh poklicnih skupin.

Prisotni so si bili enotni, da je učinkovito povezovanje med različnimi sodelavci v zdravstvenem timu nujen pogoj za kakovostno, varno ter humano obravnavo vsakega pacienta.

Na delovnem srečanju so bili zastavljeni trije cilji;

- v luči aktualnih dogajanj bo izdelan skupni dokument, ki bo dodatno opredeljeval vlogo in dolžnostno ravnanje vsakega člana zdravstvenega tima;

- obe poklicni skupini bosta dodatno spodbujali timsko sodelovanje skozi skupno izobraževanje obstoječih zdravstvenih timov;

- obe instituciji bosta predlagali, da se v kurikulume izobraževalnih programov vseh zdravstvenih delavcev vključijo vsebine za medpoklicno sodelovanje.

 

Prim.doc dr. Danica Rotar, dr. med., je ob tem dejala, da ustrezna in učinkovita komunikacija med člani zdravstvenega tima preprečuje zaplete, ki bi lahko vplivali na slabši izid zdravstvene oskrbe.«Dejstvo je, da se posamezni zdravstveni delavec lahko izkaže z leti dobrega dela, a je to ob prvem sumu na strokovno napako na mah pozabljeno.«

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Darinka Klemenc je dejala:« Le zdravstveni tim, ki je medsebojno sodelujoč in povezujoč, zagotavlja ustrezno obravnavo pacientov in funkcioniranje zdravstvenega sistema«.

 

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Vodja Službe za odnose z javnostmi in trženje 
Zdravniška zbornica Slovenije 
tel.: 01/ 30 72 151

GSM: 051 687 199 
www.zdravniskazbornica.si