Mednarodni dan medicinskih sester...

Mednarodni dan medicinskih sester

Medicinske sestre - moč za spremembe – učinkovita skrb za paciente z optimalnimi viri

12. maja medicinske sestre po vsem svetu praznujemo svoj praznik. Naš mednarodni dan je letos posvečen prizadevanjem za varno, učinkovito skrb za ljudi z optimalnimi viri: kadrovskimi, materialnimi in finančnimi. Tako se letošnji moto Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) glasi:

 

»Medicinske sestre – moč za spremembe, cenovno učinkovita zdravstvena nega, izboljševanje zdravja in dobrega počutja«.

 

Stroški zdravstvenega varstva po vsem svetu se naglo povečujejo in pomenijo veliko finančno breme za zdravstvene sisteme. Medicinske sestre kot najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu smo usposobljene in pripravljene na izvedbo učinkovitih izboljšav pri zagotavljanju kakovostne, varne, etične zdravstvene oskrbe z manj stroški v dobro pacientov in za zdravje ljudi nasploh.

Medicinske sestre smo zaskrbljene za dogajanje v zdravstvu, ne le po svetu, tudi pri nas. Potenciali najštevilčnejše poklicne skupine, kljub našemu hitremu strokovnemu razvoju, v družbi prevečkrat ostajajo neprepoznani in niso dovolj cenjeni.

Poslabšanje razmer v zadnjih letih v zdravstvu občutijo tako pacienti kot izvajalci zdravstvene nege sami; slednji smo na deloviščih izčrpani in nas zaradi večletnega nezaposlovanja primanjkuje - trenutno primanjkuje okoli 2.300 izvajalcev zdravstvene nege, ob tem pa se urniki zaposlenih zaradi preobremenjenosti dostikrat ne izidejo več. Zato stroka apelira na nujno sprejetje kadrovskih normativov. Po izsledkih letošnje raziskave smo medicinske sestre najbolj obremenjene med zdravstvenimi delavci in rezultati kažejo na najvišjo stopnjo stresa prav pri naši poklicni skupini, kar je povezano z manj avtonomije pri delu, s slabšim ekonomskim položajem, s pomanjkanjem časa za zasebno življenje.

Odločitve, ki jih medicinske sestre dnevno sprejemamo v svoji vsakdanji praksi, lahko pomenijo bistveno razliko v uspešnosti in učinkovitosti celotnega sistema, sporoča Mednarodni svet medicinskih sester. Slednji združuje preko 130 nacionalnih organizacij medicinskih sester po vsem svetu. Njegova članica je tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).

Delo medicinskih sester prinaša najboljše razmerje kakovost/dostopnost/stroški. Zato je bistvenega pomena, da oblikovalci politik medicinske sestre enakovredno vključujejo, ne le v izvajanje, tudi v organizacijo in vodenje zdravstvene oskrbe in s tem izgradijo učinkovit in stroškovno zdržen zdravstveni sistem.

Tako na svoj praznik – 12. maj medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege, združeni v enoviti organizaciji Zbornici – Zvezi (skupaj z babicami, ki so praznovale 5. maja), apeliramo na odločevalce, da pretehtajo naše pobude in predloge, ki smo jih že večkrat predstavili strokovni in splošni javnosti v zvezi z reševanjem zdravstva iz krize. Trenutno so naša pričakovanja do ministrstva uprta v ureditev najbolj perečih področij v zdravstvu ter v reformo zdravstvene zakonodaje, saj smo v skrbeh za paciente. Prizadevanja naše organizacije so usmerjena tudi v ponovno podelitev javnih pooblastil, saj naj bo stroka tista, ki presoja svoje strokovno področje.

Trenutna aktualna dogajanja aktivno spremljamo; med drugim na področju urgentnih centrov in prenove sistema nujne medicinske pomoči. Ponujamo svoj strokovni potencial, sodelujemo s svojim znanjem, izkušnjami, vpetostjo v ta projekt. Naši reševalci so visoko izobraženi in usposobljeni strokovnjaki, ne le primerljivi, temveč bolj kakovostni kot izvajalci v drugih primerljivih razvitih zdravstvenih sistemih. Zato dajemo projektu NMP svojo podporo, ob pričakovanju, da se poskrbi za ustrezno dostopnost do zdravstvene oskrbe vseh prebivalcev Slovenije.

Prav tako še naprej podpiramo protialkoholni zakon, ki naj ostane nespremenjen, saj kot zagovorniki zdravega življenjskega sloga ne moremo podpirati točenja alkoholnih pijač na športnih prireditvah.

Razočarani smo, da je hiša Hospic zaprla svoja vrata. Umirajoči potrebujejo humano oskrbo ob koncu življenja, obenem pa tudi strokovno obravnavo, ki je ni mogoče zagotoviti na bolnikovem domu, v zdravstveni ali socialni ustanovi. Vsakdo ima namreč pravico, da umira v mirnem, varnem okolju in ima ob sebi nekoga, ki mu lajša trpljenje.

Na kongresu, ki bo 11. in 12. maja 2015 potekal na Brdu pri Kranju, z motom »Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege«, bo okrog 300 udeležencev prisluhnilo preko 60 domačim in tujim predavateljem. Izdali smo zbornik strokovnih prispevkov s preko 500 stranmi z naslednjimi tematskimi področji: zdravstvena in babiška nega na primarni ravni in v kliničnih okoljih, prehrana – izziv sodobnega časa, kriza v zdravstvu, ranljive skupine, komplementarno in naravno zdravilstvo, babice danes in v prihodnosti, kakovostno izobraževanje za zdravstveno in babiško nego v prihodnosti.

Na slovesni akademiji, ki bo potekala v torek zvečer, se nam bo pridružila ministrica za zdravje. Desetim medicinskim sestram (Majdi Cotič Anderle, Karmen Janežič, Stanki Košir, Slavici Mankoč, Nataši Medved, Zdenki Mrak, Juditi Slak, Miri Slak, Majdi Topler, Ivanki Videčnik) bomo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze Zlate znake, priznanje Angele Boškin za življenjsko delo pa bo letos prejela Maja Gorše.

 

Zbornica - Zveza iskreno čestita medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, prav tako pa tudi babicam, ki so praznovale v preteklem tednu.

Pacientom in njihovim svojcem se zahvaljujemo za zaupanje in podporo, ki jo izražajo zaposlenim v zdravstveni in babiški negi. V preteklem letu so nas, medicinske sestre, ponovno izbrali za najbolj zaupanja vreden poklic v zdravstvu.

 

Na kongres in na slavnostno akademijo ste vljudno vabljeni tudi predstavniki medijev.

 

Darinka Klemenc, predsednica

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail tajnistvo@zbornica-zveza.si