Delavnica: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJ...

Delavnica: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED, 17.3.2015

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

ORGANIZIRATA DELAVNICO

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ki bo v torek 17.3.2015

NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE IPAVČEVA 10 CELJE12:30 Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14:20 Diskusija, izmenjava mnenj

14:30 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16:20 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

/ skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/

/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30 Pisno preverjanje znanja ( test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori )

18:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:00 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto. S sabo imejte člansko izkaznico.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk na MZ.

SPLOŠNE INFORMACIJE : info@dmsbzt-celje.si

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV .

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Predsednica DMSBZT CELJE, Tomica Kordiš, Celje, 12.2.2015