Strokovno srečanje: Komunikacija s pac...

Strokovno srečanje: Komunikacija s pacienti v ambulanti družinske medicine

Spoštovani,

Vljudno vas vabim na strokovno srečanje Sekcije MS in ZT v splošni medicini.

Srečanje 27. marca 2015 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju bo za članice in člane Zbornice-Zveze ugodneje, 50% popust na kotizacijo in dodatni popusti za udeležence iz iste delovne organizacije, kjer je tretji udeleženec oproščen plačila kotizacije (2 kotizaciji-tretja zastonj). Udeleženci iz istega tima ADM imajo ugodnosti v tem, da drugi udeleženec/ka plača le 50% že znižane kotizacije (torej 25% polne kotizacije).


Ugodnosti veljajo le za članice in člane Zbornice-Zveze.

Pričakujemo vaše prijave preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini

Vabi na strokovno srečanje

 

KOMUNIKACIJA S PACIENTI V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE

 

v petek, 27. 3. 2015, Kongresni center Brdo pri Kranju.

 

Ura

Vsebina

Izvajalec

8.30- 9.00

Registracija

 

9.00-9.15

Pozdravni nagovor predsednice sekcije

Aktualnosti s področja dela sekcije

Tadeja Bizjak, mag.zdr.neg.

1.sklop: TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTOV S KRONIČNIMI OBOLENJI

Moderatorica: mag. Jožica Eder, dipl. m. s.

9.15-9.30

Organizacija dela v RADM

Darinka Petrič, dipl.m.s.

9.30-10.00

Pacient z astmo in KOPB

Dihalne vaje – praktični prikaz

Monika Jeruc, dipl. fth

10.00-10.15

Pacient z arterijsko hipertenzijo

Mag. Jožica Eder, dipl.m.s.

10.15-10.30

Psihoedukativne delavnice

„Podpora pri spoprijemanju z depresijo“

Asist. Sanja Vrbovšek, dipl.m.s., univ. dipl. soc.

10.30-10.45

Razprava

 

10.45-11.15

Odmor za osvežitev, predstavitev sponzorjev

2.sklop: KOMUNIKACIJA S PACIENTOM

Moderatorica: Metka Žitnik Šircelj

11.15-11.45

Motivacijski intervju

Mag. Branko Bregar, dipl.zd., viš.pred.

11.45-12.00

Komunikacija z gluhim in naglušnim pacientom

Tanja Giuliatti Davinić, prof. zdr. vzg.

12.00-12.15

Komunikacija s slepim in slabovidnim pacientom

Sonja Pungertnik, prof. def.

3. sklop DELAVNICE – POTEKALE BODO ISTOČASNO, VSAKA DELAVNICA SE DVAKRAT PONOVI

12.15-12.45

Komunikacija z gluhimi in naglušnimi-

izkustvene delavnice

Tanja Giuliatti Davinić, prof. zdr. vzg.

12.45-13.15

Motivacijski intervju – igra vlog

Mag. Mojca Hvala Cerkovnik, univ.dipl.soc.del.

13.15-13.45

Komunikacija s slepimi in slabovidnimi-

izkustvene delavnice

Sonja Pungertnik, prof. def.

13.45-14.00

Razprava

 

14.00-14.45

Odmor za kosilo, predstavitev sponzorjev

4.sklop AKTUALNOSTI V REFERENČNIH AMBULANTAH DRUŽINSKE MEDICINE

14.45-16.15

Okrogla miza, sodelujejoči

16.15-16.30

Zaključki srečanja

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Programski odbor: Tadeja Bizjak, Darinka Petrič, Jožica Eder, Barbara Bukovnik, Metka Žitnik Šircelj.

Organizacijski odbor : Tadeja Bizjak, Darinka Petrič, Eva Koren, Metka Žitnik Šircelj, Nataša Medved, Barbara Bukovnik.

Kotizacija z DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice-Zveze št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0210-26092014. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne točke: Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na MZ RS.

REGISTRACIJA: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije in prijava: Prijave preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do 20. 3. 2015.

Dodatne informacije: sekcijasplosnemedicine@gmail.com, pri predsednici strokovne sekcije Tadeji Bizjak na telefon 040 231 312, elektronska pošta tadejab66@gmail.com ter pri članicah IO sekcije.

Prisrčno vabljeni!