Strokovno izobraževanje: Etika v luči...

Strokovno izobraževanje: Etika v luči zdravstvene in babiške nege

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

ETIKA V LUČI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

bo potekalo v soboto, 7. marca 2015 v Hotelu Roškar Ptuj.

 

8.00 – 8.30 Registracija udeležencev

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj - Ormož

8.30 – 10.30 Splošna deklaracija človekovih pravic

Pomen etike in morale v zdravstveni in babiški negi

Zgodovinski oris etike

Predstavitev temeljnih etičnih listin

Etične teorije

doc. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

10.30 – 11.00 Osvežujoč odmor

11.00 – 11.30 Človekove pravice

Etika vrlin ali značajska etika

Etika skrbi

doc. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

11.30 – 13.00 Morala

Modeli morale v zdravstveni negi

Načela in standardi Kodeksa etike...

Mednarodni kodeks etike za babice

doc. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

13.00 – 14.00 Odmor s kosilom

14.00 – 17.00 Učne delavnice

Analiza etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri pacientu

Odziv na kritiko

doc. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

17.00 – 17.30 Poročanje

17.30 – 18.00 Zaključek in vrednotenje seminarja, podelitev potrdil

Prijave in dodatne informacije:

Izobraževanje znaša 60eur za člane Z-Z, ter 120eur za nečlane Z-Z.

Za člane DMSBZT Celje pa znaša 40eur. Avtobus za DMSBZT Celje pelje pred Glazijo Celje ob 6,30 in nazaj, ko bo predavanje končano. Kotizacijo nakažite na spodnji račun, prijave pa so na;tanja.ribic.vidovic@siol.net

vljudno pa bi vas prosila, če še prijavite na naš mail; info@dmsbzt-celje.si kateri bi želeli iti z avtobusom, da bomo vedeli število udeleženih za prevoz.

V primeru, da si prijavljen in se predavanja ne udeležiš si moraš poiskati zamenjavo. V primeru, da si je ne poiščeš ali tega ne javiš dva dni pred predavanjem, si dolžan DMSBZT Ptuj-Ormož povrniti stroške predavanja v višini 60 evrov.

NASLOV:

DMSBZT Ptuj-Ormož

Potrčeva 19a,

2250 Ptuj

TRR: SI 56 04202000 0549 636

Na izobraževanje se prijavite:

Kontakt: Tanja Ribič Vidovič

tel. 041-429-228 preko SMS-a ali

e.mail: tanja.ribic.vidovic@siol.net

Napisati je potrebno ime, priimek in št. članske izkaznice.

Na predavanje moraš obvezno prinesti člansko izkaznico, drugače vas ne bomo mogli prijaviti oz. odčitati vaših podatkov in potrdilo o plačilu kotizacije.

 

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje je bila oddana na Ministrstvu za zdravje. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega izobraževanja v register izobraževanj je oddana na Z – Z.

 

ROK PRIJAVE: 2.3.2015

Tanja Ribič Vidovič, DMS

predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož

Ptuj, 2.1.2015