Razpis za podelitev priznanja »Srebrni...

Razpis za podelitev priznanja »Srebrni znak« in naziv častnega člana DMSBZT Celje v letu 2014

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije v skladu s sklepom št.3/ 2014; redne seje DMSBZT Celje z dne 08.11.2014 razpisuje zbiranje predlogov za podelitev« Srebrnega znaka«, ter častnega člana za leto 2014.

Društvo razpisuje tri »srebrne znake« za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi v Celjski regiji. Dva za posamezne člane DMSBZT Celje in enega za tim zdravstvene in babiške nege.

Kriteriji za podelitev« Srebrnega znaka« ;

Kriteriji za podelitev naziva častnega člana/članice DMSBZT Celje;


Naziv častnega člana Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije je oseba, ki je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delu društva in stroki zdravstvene in babiške nege.

Predlagatelji naj pisne predloge z življenjepisom kandidatov in tima z ustrezno utemeljitvijo posredujejo na naslov DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, patronažna služba, Magda Brložnik, zapečateno, s pripisom Komisija za priznanja, najkasneje do 30. Aprila 2015. Podelitev priznanj bo na svečani slovesnosti 14. Maja 2015, v Narodnem domu Celje.


Člani IO, DMSBZT Celje in 
Predsednica DMSBZT Celje 
Tomislava Kordiš