Ko se v pogovoru srečata skrbnost in s...

Ko se v pogovoru srečata skrbnost in sproščenost

Srečališče, društvo za psihoterapijo in skupinsko delo v sklopu projekta Organizacija in izvedba psihosocialne oskrbe dolgotrajno bolnih v celjski regiji organizira brezplačno predavanje z izkustveno delavnico namenjeno zdravstvenim delavcem, ki si želijo olajšati komunikacijo z bolniki in svojci od 15.00 do 18.00, 11. december 2014, v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje 

Predavateljici:

Vsebina:

Kratka predstavitev projekta, ki je namenjen onkološkim bolnikom, dolgotrajno bolnim otrokom, mladim ter njihovim svojcem. Načela osebne komunikacije, sproščenost in sproščanje, razbremenjevanje in skrb zase. Predavanje je brezplačno, ni pa vodeno za licenčne točke in ne za pedagoške točke pri ZB –ZV. 
Projekt in predavanje financirata Norveški Finančni mehanizem in Srečališče, društvo za Srečališče, društvo za psihoterapijo in skupinsko delo.


Prijave so možne na info@dmsbzt-celje.si, Kordiš