Aktualno

AKTUALNO:

Navodilo ministra v povezavi z realizacijo 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (objavljeno 6.12.2019)

Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev 2017 (objavljeno 10.9.2017)

Obvestilo o sprejemu novele Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju (objavljeno 10.9.2017)

Izjava za javnost - mednarodni dan medicinskih sester 10.5.2017

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

Izjava za javnost: Zbornica – Zveza poziva, da se zdravstvo izključi iz pogajanj o Čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu (PDF)

Odgovor političnih strank na vprašanja Zbornice - Zveze (PDF)

Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester

Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu babic

Nurses: A Force for Change A Vital Resource for Health (PDF)

IND 2014 - Poster (PDF)

Izjava za medije - 25.4.2014

Pripombe Zbornice - Zveze na Pravilnik o registru in licencah 11 4 2014

Pripombe Zbornice - Zveze k predlogu Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju 3 4 2014

Manj smrti zaradi višje izobrazbe

Izjava za javnost ob svetovnem dnevu zdravja Zbornica - Zveza 7 4 2014 (DOC)

Stališča 2014

IZJAVA ZA JAVNOST 2. simpozij Sekcije MS in ZT - April 2014

Izjava za javnost odstop ministrice Zbornica - Zveza 26 .3 .2014

Obvestilo članom Zbornice - Zveze o vodenju osebne mape (portfolia) 28. 3. 2014 (PDF)

Obvestilo organizatorjem strokovnih srečanj oz. dogodkov 28. 3. 2014 (PDF)

Obvestilo Zbornice - Zveze regijskim strokovnim društvom in strokovnim sekcijam 28 3 2014 (PDF)

Vprašanja in odgovori za izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice - Zveze 28 3 2014 (PDF)

Vprašanja in odgovori za organizatorje strokovnih srečanj oz. dogodkov 28 3 2014 (PDF)