Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
28
Jan
24
Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom
M. Hrastnik; A. Petrovec Koščak
28
Jan
24
Pomen profesionalne komunikacije
viš. pred. Duška Drev
28
Jan
24
Pravna ureditev zdravstvenega varstva
mag. Tina Kordiš
28
Jan
24
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
Neznan
28
Jan
24
Kazenska odgovornost v zdravstvu
mag. Tina Kordiš
1 2 3 4 5