Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
28
Jan
24
Znanstvena monografija: Medkulturna oskrba v zdravstvu
Visoka zdravstvena šola Celje
28
Jan
24
Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih dejavnosti in zaposlenih
Cvetka Jurak
28
Jan
24
Skrb za varnost na delovnem mestu
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
28
Jan
24
Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi
mag. Marija Zrim, dipl.m.s
28
Jan
24
Predstavitev sistema vodenja kakovosti
mag. Maja Klančnik Gruden
1 2 3 4 5