Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
28
Jan
24
Vpliv epidemije COVID-19 na porast VOM in ukrepi
mag. Alenka Petrovec Koščak; dipl. san. inž. Majda Hrastnik, dipl m. s.
28
Jan
24
Uporaba injektomata v kliničnem okolju (predavanje 30. januar 2023)
Jernej Jeromel, mag. zdr. nege
28
Jan
24
Hitra interpretacija EKG zapisa za medicinske sestre
Jernej Jeromel, mag. zdr. nege
28
Jan
24
Nordijska hoja
Martin Erak
28
Jan
24
Slovenska izdaja smernic evropskega reanimacijskega sveta za oživljanje 2021
Navedeni v dokumentu
1 2 3 4 5