Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje